top of page

Iz

srca Srbije

zlatovez-dzube-srbija_200407385982469971
metohija_346564862047544_947081819_n2-50
IMG_2082-500x375.jpg
VESTI
poster slika finalno.jpg

ODRŽANA PROMOCIJA PROJEKTA FINANSIRANOG OD STRANE MINISTARSTVA RADA, ZAPOŠLJAVANJA, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA - 13.05.2022. 

Imajući u vidu da je jedan od strateških ciljeva politike zapošljavanja povećanje obuhvata lica i efikasnosti programa i mera aktivne politike zapošljavanja prema kategorijama tražilaca zaposlenja koja imaju nepovoljniji status na tržištu rada, među kojima su i mladi i žene sa invaliditetom, projekat podržava širenje usluga namenjenih osobama sa invaliditetom koje zajedno sa drugim merama potencijalno i suštinski povećavaju stepen njihove socijalne i radne uključenosti, te doprinose konkurentnijem zapošljavanju ove kategorije teže zapošljivih lica. Projekat prepoznaje nevladin sektor kao partnere državnom organu poput Nacionalne službe za zapošljavanje, te stvara sveobuhvatan i sistemski model koji omogućava uključivanje svih relevantnih aktera u stvaranju uslova za razvoj i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom kroz kreiranje, implementaciju i praćenje mera politike zapošljavanja.

Matični broj: 28266537
PIB: 111110501
Broj žiro računa: 160000000053724302

podržite nas

download.jpg
cropped-novi-sunce-logo.jpg
R-10042330-1490613894-6425.jpeg.jpg
download big.jpg
UGNS-mini-logo.png
ns.png
ministarstvo-za-rad_logo_edited.jpg
grb-vojvodine.jpg
placeholder2.jpg
nsz.jpg
cepko6.jpg
opens-logo.png
Logo sa nazivom.jpg
bottom of page